CAMPANYA RENDA 2023

Restem a la seva disposició per assessorar-los dels canvis legislatius, de les seves conseqüències tributàries i de les decisions econòmiques a prendre en cada moment, segons les circumstàncies que els afectin.

PARTICULARS

· Amortitzacions d’hipoteques
· Aportacions a plans de pensions i PPA
· Estudi del dret a l’exempció per la transmissió de l’habitatge habitual
· Càlcul de guanys o pèrdues patrimonials en les desinversions
· Aplicacions de mínims personals i familiars
EMPRESES
· Finançament de les inversions
· Préstecs, rèntings i arrendaments financers
· Amortitzacions i provisions
· Incentius, deduccions i bonificacions
· Càlcul del resultat comptable i fiscal
· Planificació de la fiscalitat
· Diferències temporàries i permanents
· Subvencions a l’ocupació i a la inversió

Una bona planificació fiscal els permetrà estalviar el màxim d’impostos, tant a empreses com a particulars.

Pel fet de confiar-nos la seva renda gaudiran, a títol personal i de forma totalment GRATUÏTA, del nostre SERVEI D’ASSESSORAMENT en l’àmbit Jurídic, Laboral, Seguretat Social, Fiscal i Assegurances.

Tanmateix, a fi d’estalviar-los desplaçaments, els oferim el servei especial de recollida i entrega de documentació a domicili pels nostres missatgers, sense cap cost.

Confeccionarem la renda sense càrrec a pensionistes i aturats amb situacions de vulnerabilitat social.

 


 

DOCUMENTACIÓ

DADES PERSONALS

RENDIMENTS TREBALL

CAPITAL I VALORS

IMMOBLES PROPIS

IMMOBLES ARRENDATS

EMPRESARIS I PROFESSIONALS

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS

REDUCCIONS

DEDUCCIONS

TERMINI

Per a més informació, contacta amb nosaltres al telèfon 973 44 38 03 o al mail [email protected]

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE