Laboral​ i S. Social

Assessorem de manera integral i personalitzada en totes les matèries relatives a les relacions laborals i de Seguretat Social. Oferim un salt qualitatiu en la gestió i la relació laboral entre les empreses i els seus treballadors mitjançant un software digital de creació pròpia. Som especialistes en la prestació de serveis jurídics d’assessorament i defensa legal davant les Administracions, Inspeccions Laborals, Jutjats Socials i Tribunals Superiors de Justícia.

SERVEIS DESTACATS

Confecció de nòmines

Tràmits d'afiliació a la Seguretat Social

Inspeccions de treball

IRPF Models 111 i 190

ASSESSORAMENT I ALTRES GESTIONS

GESTIÓ PERSONAL

LABORAL

SEGURETAT SOCIAL

IRPF RETENCIONS

RECURSOS HUMANS

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE