Àrea Administració

Adsuar Burguet, Mercè

Tècnica Administració i Finances

DIRECTORA ÀREA ADMINISTRACIÓ

Ext. 104

Fàbregues, Agustí

Fàbregues, Agustí

Ciències Empresarials

 

Oficina Balaguer

Ext. 107

 

Garcés, Maria

Garcés, Maria

Ciències Empresarials

 

Oficina Balaguer

Ext. 106

Mora, Toni

Mora, Toni

Tècnic Gestió Externa

 

Oficina Balaguer

Ext. 103

Sampedro, Montse

Sampedro, Montse

Tècnica Gestió Administrativa

 

Oficina Lleida

Ext. 120

 

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE