Serveis

Els nostres professionals en consultoria laboral s’ocupen de les nòmines, dels butlletins de cotització, dels contractes i pròrrogues, així com de les inspeccions laborals, resum estadístic de les nòmines i un estudi del cost del personal. També ofereix assessorament i defensa legal, auditoria laboral, contractes i retribucions per a directius, i serveis per a la millora en la gestió.

Teixidó ofereix un servei integral de qualitat i innovador en l’assessorament fiscal, mercantil i comptable. Acompanyem als nostres clients en el compliment de les seves obligacions tributàries, aportant solucions i valor afegit. Una planificació fiscal adequada li aportarà estalvi i tranquil·litat.

Teixidó ofereix la màxima especialització en totes les àrees de la pràctica jurídica, aportant solucions personalitzades tant a empreses com a particulars. El nostre assessorament es basa sempre en un vincle de confiança amb el client per la defensa dels seus interessos en qualsevol instància, administrativa o judicial.

Teixidó, amb una àmplia experiència i coneixement del mercat assegurador, ofereix programes integrals per cobrir tots els riscos empresarials i personals, donant una resposta personalitzada a les necessitats dels nostres clients. Assessorem i acompanyem a lespersones i les empreses per garantir la seva seguretat i tranquil·litat.

Teixidó té com objectiu que la Prevenció dels Riscos Laborals, la Qualitat i la Gestió Medi Ambiental, s’ajustin a la legalitat prioritzant sempre les necessitats de cada client i empresa. Un estudi detallat de l’entorn i lloc de treball, del personal propi i subcontractat, garanteix la seguretat i tranquil·litat de l’empresa; tenint també present la seva implicació directa sobre la qualitat del servei i/o producte, així com la seva incidència sobre el medi ambient.

A Teixidó som professionals col.legiats, especialitzats en gestionar i tramitar totes les qüestions administratives, oferint un assessorament adaptat al perfil de cada client, basat en la qualitat i la confiança. 

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE