Jurídic

Oferim la màxima especialització en totes les àrees de la pràctica jurídica, aportant solucions personalitzades tant a empreses com a particulars. El nostre assessorament es basa en un vincle de confiança amb el client per la defensa dels seus interessos en qualsevol instància, administrativa o judicial.

ASSESSORAMENT I ALTRES GESTIONS

GESTIÓ

DRET MERCANTIL, CONCURSAL I BANCARI

DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

DRET CIVIL

DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS

DRET PENAL

_

DRET CIRCULACIÓ

DRET ADMINISTRATIU

DRET DE PROTECCIÓ DE DADES I TECNOLOGIES

-

Òscar Berengueres Oromí

Advocat

SOCI

DIRECTOR ÀREA JURÍDICA
DIRECTOR OFICINA LLEIDA

Ext. 420

Josep M. Sala Mases

Advocat

DIRECTOR ÀREA JURÍDICA BALAGUER

Ext. 401

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE