TEIXIDÓ,
som assessors

TEIXIDÓ: MÉS DE 90 PROFESSIONALS

Advocats, Economistes, Graduats Socials, Auditors, Gestors Administratius, Tècnics Superiors en Riscos Laborals, Corredors d’Assegurances, Enginyers, Informàtics…

Experiència i talent al teu costat

DIRECCIÓ EXECUTIVA

“Des de l’inici, el nostre principal objectiu ha estat sempre acompanyar a empreses i particulars amb un servei innovador i de primer nivell. Una extensa base de clients, ens dóna el prestigi professional necessari per continuar creixent i assolint noves fites de forma segura i ferma. Ser referents en oferir un assessorament integral, avançat i orientat al futur”

Josep M. Teixidó Botigué

Graduat Social

Gestor Administratiu

Corredor d’Assegurances

SOCI – DIRECTOR GENERAL

“Ara, 50 anys després, cada dia treballem per continuar mereixent la seva confiança amb honestitat, compromís i millora constant. Volem ser el seu millor partner i estar al seu costat”

Ramon Botigué Fàbregues

Graduat Social

SOCI – DIRECTOR GERENT

“L’equip humà és la base del nostre creixement, dediquem un important esforç en la formació contínua i especialització dels nostres professionals”

Núria Bonjorn Teixidó

Filòloga

SÒCIA – DIRECTORA RRHH

EQUIP DIRECTIU

Josep Antoni Simó Anglès

Advocat

SOCI

DIRECTOR ÀREA LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

Maria Cortina Arderiu

Economista

SÒCIA

DIRECTORA ÀREA FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL

Òscar Berengueres Oromí

Advocat

SOCI

DIRECTOR ÀREA JURÍDICA
DIRECTOR OFICINA LLEIDA

Josep M. Sala Mases

Advocat

DIRECTOR ÀREA JURÍDICA BALAGUER

Josep M. Martínez Martínez

Tècnic Superior Assegurances

SOCI

DIRECTOR ÀREA ASSEGURANCES I FINANCERA

Dolors Massagué Guillaumet

Tècnica Gestió Administrativa

DIRECTORA ÀREA GESTORIA

Albert Mas Seseña

Tècnic Administració Sistemes

DIRECTOR ÀREA INFORMÀTICA

Jordi Pla Liñan

Enginyer Tècnic Agrícola
Tècnic Superior Riscos Laborals

DIRECTOR ÀREA PREVENCIÓ, QUALITAT I MEDI AMBIENT

Mercé Adsuar Burguet

Tècnica Administració i Finances

DIRECTORA ÀREA ADMINISTRACIÓ

Carles Castellà Jové

Economista

SOCI

DIRECTOR OFICINA TÀRREGA

Núria Basco Cabases

Tècnica Administració i Finances

DIRECTORA OFICINA PONTS

EQUIP HUMÀ

ELS NOSTRES VALORS

EXCEL·LÈNCIA

És un element clau de la nostra identitat, com a mètode i objectiu. Amb el nostre servei volem donar resposta a les necessitats de les empreses i particulars millorant constantment la nostra qualitat.

RESPONSABILITAT SOCIAL

El nostre model empresarial es caracteritza per la seva transversalitat i consciència social. Contribuïm a l’entorn participant, promovent i patrocinant activitats culturals, esportives i socials.

COMPROMÍS

Compromís ferm i visió de futur. TEIXIDÓ es defineix com a projecte empresarial construït per aportar coneixement, empresa i valor a la transformació de la nostra societat.

TRANSPARÈNCIA

L’ètica i bones pràctiques són elements claus. Promoure un circuit de transparència en la gestió és fonamental per generar un entorn legítim de pertinença, confiança i relacions positives amb els clients, proveïdors, institucions i tot l’equip de TEIXIDÓ.

TALENT

El principal valor de l’empresa són les persones. Dediquem un important esforç a l’especialització i formació continua dels nostres professionals. Un equip multidisciplinar amb més de 80 professionals. L’experiència i la preparació de l’equip humà, amb el valor de ser proactius i propers, ens fan guanyar dia a dia la confiança dels nostres clients.

INNOVACIÓ

Canalitzem la transformació cultural i les dinàmiques d’innovació mitjançant metodologies de treball eficients. Desenvolupem productes i serveis que satisfacin les necessitats reals i detectin les futures, ajudant a les organitzacions a optimitzar la seva visió estratègica.