TEIXIDÓ,
som assessors

TEIXIDÓ: MÉS DE 90 PROFESSIONALS

Advocats, Economistes, Graduats Socials, Auditors, Gestors Administratius, Tècnics Superiors en Riscos Laborals, Corredors d’Assegurances, Enginyers, Informàtics…

Experiència i talent al teu costat

DIRECCIÓ EXECUTIVA

“Des de l’inici, el nostre principal objectiu ha estat sempre acompanyar a empreses i particulars amb un servei innovador i de primer nivell. Una extensa base de clients, ens dóna el prestigi professional necessari per continuar creixent i assolint noves fites de forma segura i ferma. Ser referents en oferir un assessorament integral, avançat i orientat al futur”

Josep M. Teixidó Botigué

Graduat Social

Gestor Administratiu

Corredor d’Assegurances

SOCI – DIRECTOR GENERAL

“Ara, 50 anys després, cada dia treballem per continuar mereixent la seva confiança amb honestitat, compromís i millora constant. Volem ser el seu millor partner i estar al seu costat”

Ramon Botigué Fàbregues

Graduat Social

SOCI – DIRECTOR GERENT

“L’equip humà és la base del nostre creixement, dediquem un important esforç en la formació contínua i especialització dels nostres professionals”

Núria Bonjorn Teixidó

Filòloga

SÒCIA – DIRECTORA RRHH

EQUIP DIRECTIU

Florià Belinchón Castelló

Graduat Social

SOCI

SUBDIRECTOR ÀREA LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

Òscar Berengueres Oromí

Advocat

SOCI

DIRECTOR ÀREA JURÍDICA
DIRECTOR OFICINA LLEIDA

Carles Castellà Jové

Economista

SOCI

DIRECTOR ÀREA FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL DIRECTOR OFICINA TÀRREGA

Montse Cerqueda Serrando

Graduada Social
Gestora Administrativa

SÒCIA

DIRECTORA PIMES I RR INSTITUCIONALS

 

Maria Cortina Arderiu

Economista

SÒCIA

SOTSDIRECTORA ÀREA FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL

Ramon Falip Companys

Corredor Assegurances

DIRECTOR PIMES

Albert Mas Seseña

Tècnic Administració Sistemes

DIRECTOR ÀREA INFORMÀTICA

Dolors Massagué Guillaumet

Tècnica Gestió Administrativa

DIRECTORA ÀREA GESTORIA

Josep M. Sala Mases

Advocat

DIRECTOR ÀREA JURÍDICA BALAGUER

Josep Antoni Simó Anglès

Advocat

SOCI

DIRECTOR ÀREA LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

Àngels Subarroca Gella

Advocada
Tècnica Superior Riscos Laborals

DIRECTORA ÀREA PREVENCIÓ, QUALITAT I MEDI AMBIENT

Inés Isant Boncompte

Graduada Social

DIRECTORA OFICINA PONTS

EQUIP HUMÀ

BON GOVERN

La nostra funció és oferir un assessorament i gestió integral per a particulars i empreses, complint sempre amb la legislació vigent i el nostre codi ètic. 
Entenem que l’excel·lència de la nostra gestió s’aconsegueix en integrar qualitat, eficiència, honestedat i contribuir a l’acció responsable de les activitats dels nostres clients, millorant l’eficiència econòmica i reforçant la confiança dels clients en la nostra organització. Les bones pràctiques, adequades i transparents, donen valor a la vostra empresa.

LES PERSONES

Som persones al servei de persones. 
Un equip multidisciplinar i divers amb més de 90  professionals. La col·laboració, la meritocràcia i la  transparència regeixen les nostres relacions internes  entre els nostres professionals i els seus equips.
Vetllem per la igualtat de gènere i diversitat com a reflex del nostre entorn i de la nostra empresa. Entenem que a més de les excel·lents aptituds tècniques i formatives de les persones que componen la nostra firma, valors com dignitat,  responsabilitat, respecte i integritat són qualitats  necessàries per a aconseguir l’equilibri i solidesa dels  nostres equips de professionals.  MEDI AMBIENT I L'ENTORN

Conscients que la nostra activitat té un impacte ambiental, apliquem mesures reductives.  Invertim en tecnologia, per adaptar processos i espais, fer menys desplaçaments, promoure iniciatives per reduir l’empremta de carboni, com Paperless, consum energètic sostenible…

COM TREBALLEM

CONEIXEMENT DEL NEGOCI

La nostra llarga trajectòria en el sector, ens permet posar a disposició dels nostres clients un servei de qualitat, expert i adaptat a les seves necessitats específiques. Experiència i eficàcia a tots els nivells del seu negoci.

EXPERIÈNCIA

Comptem amb una àmplia experiència en totes les especialitats de la consultoria i gestió a l’hora  d’acompanyar i assessorar. 
A més del coneixement local i sectorial de cada negoci,  hi ha un compromís de tot l’equip TEIXIDÓ per obtenir  els millors resultats en totes les gestions.RAPIDESA DE RESPOSTA

Som conscients de la importància d’un acompanyament  permanent als clients al llarg dels diferents processos,  assumint el nostre treball amb el màxim compromís  i diligència. És fonamental la comunicació contínua pel  que fa l’estratègia i avanços en la gestió diària.

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

Saber crear processos de transmissió i transversalitat del coneixement en tots els àmbits, específics i globals, de la gestió i assessorament, és cabdal per a oferir un servei integral i de futur empresarial.

CONFIANÇA I TRACTE PERSONALITZAT

Mantenim amb els nostres clients una relació de màxima confiança i coneixement mutu. Això ens permet oferir un assessorament més eficient i adaptat a les necessitats  del seu negoci, amb un tracte personalitzat.

FORMACIÓ CONTÍNUA

Un dels pilars fonamentals per mantenir el nivell de qualitat en els nostres serveis és l’actualització constant dels nostres professionals en aptituds i coneixements. 
Organitzem programes de formació contínua per a l’especialització dels nostres equips,  per a garantir un nivell de consultoria i assessorament excel·lent i de major valor afegit.SOLUCIONS

Aportem solució a totes les necessitats plantejades, aplicant l’última tecnologia i metodologia.
Treballem amb el convenciment que aconseguir els  objectius dels nostres clients és la millor manera de mesurar la nostra eficiència i valorar la nostra aportació.

 

ELS NOSTRES VALORS

EXCEL·LÈNCIA

És un element clau de la nostra identitat, com a mètode i objectiu. Amb el nostre servei volem donar resposta a les necessitats de les empreses i particulars, millorant constantment la nostra qualitat.

TRANSPARÈNCIA

L’ètica i bones pràctiques són elements claus. Promoure un circuit de transparència en la gestió és fonamental per generar un entorn legítim de pertinença, confiança i relacions positives amb els clients, proveïdors, institucions i tot l’equip de TEIXIDÓ.

COMPROMÍS

Compromís ferm i visió de futur. TEIXIDÓ es defineix com a projecte empresarial construït per aportar coneixement i valor a la transformació de la nostra societat.

INNOVACIÓ

Canalitzem la transformació cultural i les dinàmiques d’innovació mitjançant metodologies de treball eficients. Desenvolupem productes i serveis que satisfacin les necessitats reals i detectin les futures, ajudant a les organitzacions a optimitzar la seva visió estratègica.

TALENT

El principal valor de l’empresa són les persones. Dediquem un important esforç a l’especialització i formació continua dels nostres professionals. Un equip multidisciplinar amb més de 80 professionals. L’experiència i la preparació de l’equip humà, amb el valor de ser proactius i propers, ens fan guanyar dia a dia la confiança dels nostres clients.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Contribuïm a l’entorn participant, promovent i patrocinant activitats culturals, esportives i socials. Un pilar fonamental de la nostra responsabilitat social corporativa és el ferm compromís amb la inclusió laboral per crear oportunitats d’ocupació per a persones en situació de vulnerabilitat, reconeixent la importància de proporcionar un entorn de treball equitatiu i inclusiu.