Àrea Informàtica

Mas Seseña, Albert

Tècnic Administració de Sistemes

DIRECTOR ÀREA INFORMÀTICA

Ext. 500

Barbosa, Pere

Barbosa, Pere

Tècnic Superior Informàtic

 

Oficina Balaguer

Ext. 503

 

Nüesch, Werner

Nüesch, Werner

Tècnic Superior Informàtic

 

Oficina Balaguer

Ext. 502

 

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE