Àrea Informàtica

Mas Seseña, Albert

Tècnic Administració de Sistemes

DIRECTOR ÀREA INFORMÀTICA

Ext. 500

Barbosa, Pere

Barbosa, Pere

Tècnic Xarxes i Sistemes Informàtics

 

Oficina Balaguer

Ext. 503

 

Nüesch, Werner

Nüesch, Werner

Tècnic Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

Oficina Balaguer

Ext. 502

 

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE