Àrea Informàtica

Mas Seseña, Albert

Tècnic Administració de Sistemes

DIRECTOR ÀREA INFORMÀTICA

Ext. 500

Barbosa, Jacint

Barbosa, Jacint

Tècnic Protecció de Dades i Multimèdia

 

Oficina Balaguer

Ext. 501

 

Nüesch, Werner

Nüesch, Werner

Tècnic Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

Oficina Balaguer

Ext. 502

 

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE