Àrea Laboral i Seguretat Social

Simó Anglès, Josep Antoni

Advocat

SOCI

DIRECTOR ÀREA LABORAL
I SEGURETAT SOCIAL

Ext. 200

Barrachina, Marta

Barrachina, Marta

Advocada

 

Oficina Lleida

Ext. 223

Borza, Andrea

Borza, Andrea

Advocada

 

Oficina Lleida

Ext. 227

Campos, Joan A.

Campos, Joan A.

Graduat Social

 

Oficina Tàrrega

Ext. 253

Casado, Eva

Casado, Eva

Graduada Social

 

Oficina Balaguer

Ext. 205

Casado, Rosa M.

Casado, Rosa M.

Tècnica Laboral i S. Social

 

Oficina Balaguer

Ext. 202

Domingo, Raquel

Domingo, Raquel

Advocada

 

Oficina Balaguer

Ext. 203

Gomis, Ferran

Gomis, Ferran

Advocat

 

Oficina Balaguer

Ext. 216

González, Alba

González, Alba

Graduada Social

 

Oficina Balaguer

Ext. 211

Jordana, Núria

Jordana, Núria

Advocada

 

Oficina Tàrrega

Ext. 254

Maria, Andrea

Maria, Andrea

Graduada Social

 

Oficina Tàrrega

Ext. 251

Mazarico, Sonia

Mazarico, Sonia

Graduada Social

 

Oficina  Lleida

Ext. 222

Monleón, Anna

Monleón, Anna

Advocada

 

Oficina Balaguer

Ext. 210

Moreno, Natàlia

Moreno, Natàlia

Advocada

 

Oficina Lleida

Ext. 227

Mostishko, Maryana

Mostishko, Maryana

Advocada

 

Oficina Balaguer

Ext. 213

Palau, Maricel

Palau, Maricel

Advocada

 

Oficina Lleida

Ext. 221

Piniés, Emma

Piniés, Emma

Graduada Social

 

Oficina Balaguer

Ext. 208

Pujol, Montse

Pujol, Montse

Tècnica Laboral i S. Social

 

Oficina Balaguer

Ext. 201

Pujol, Laia

Pujol, Laia

Graduada Social

 

Oficina Lleida

Ext. 225

Salas, Íngrid

Salas, Íngrid

Graduada Social

 

Oficina Lleida

Ext. 228

Samarà, Pau

Samarà, Pau

Graduat Social

 

Oficina Lleida

Ext. 226

Santamaria, Natàlia

Santamaria, Natàlia

Advocada

 

Oficina Balaguer

Ext. 209

Sol, Jaume

Sol, Jaume

Graduat Social

 

Oficina Balaguer

Ext. 207

Teixidó, Èrika

Teixidó, Èrika

Tècnica Laboral i S. Social

 

Oficina Lleida

Ext. 224

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE