Autònoms
Dedica't
al teu negoci
Estem al teu costat, gaudeix
d'un servei integral i avançat.
Assegurem
el teu futur
Et cobrim tots els riscos
empresarials i personals

TEI24
La plataforma laboral més ben valorada
Connecta't, gestiona, informa't, allà on siguis
EXPERIÈNCIA
CONFIANÇA
INNOVACIÓ

El nostre èxit,
la confiança dels
nostres clients
Slider

Les nostres oficines

Av. Prat de la Riba, 44-48
Tel. 873 401 000
[email protected]

Passeig de l’Estació, 19-23
Tel. 973 443 800
[email protected]

C. Sant Pelegrí, 13
Tel. 973 500 710
[email protected]

Av. Font de Valldans, 5
Tel. 973 462 072
[email protected]