Gestoria

Som professionals col.legiats, especialitzats en gestionar i tramitar totes les qüestions administratives, oferint un assessorament adaptat al perfil de cada client, basat en la qualitat i la confiança.

ASSESSORAMENT I ALTRES GESTIONS

GESTIÓ

VEHÍCLES

TRANSPORTS

PERMISOS – LLICÈNCIES

EMPRESES

HABITATGES

CERTIFICATS

Dolors Massagué Guillaumet

Tècnica Gestió Administrativa

DIRECTORA ÀREA GESTORIA

Ext. 600

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE