Prevenció, Qualitat i Medi Ambient

Teixidó té com objectiu que la Prevenció dels Riscos Laborals, la Qualitat i la Gestió Medi Ambiental, s’ajustin a la legalitat prioritzant sempre les necessitats de cada client i empresa. Un estudi detallat de l’entorn i lloc de treball, del personal propi i subcontractat, garanteix la seguretat i tranquil·litat de l’empresa;  tenint també present la seva implicació directa sobre la qualitat del servei i/o producte, així com la seva incidència sobre el medi ambient.

GESTIÓ

SERVEIS DE PREVENCIÓ

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN OBRES

FORMACIÓ

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ

PLANS D'IGUALTAT I ASSETJAMENT SEXUAL

CONSELLER DE SEGURETAT – ADR –

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

SERVEIS DE MEDI AMBIENT

SERVEIS DE QUALITAT

SERVEIS DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

ASSESSORAMENTS I ALTRES GESTIONS

Jordi Pla Liñan

Enginyer Tècnic Agrícola

Tècnic Superior Riscos Laborals

DIRECTOR ÀREA PREVENCIÓ,
QUALITAT I MEDI AMBIENT

Ext. 900

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE