Àrea Prevenció, Qualitat i Medi ambient

Pla Liñan, Jordi

Enginyer Tècnic Agrícola
Tècnic Superior Riscos Laborals

DIRECTOR ÀREA PREVENCIÓ,
QUALITAT I MEDI AMBIENT

Ext. 900

Ingla, Laia

Ingla, Laia

Ciències Ambientals
Tècnica Superior Riscos Laborals

 

Oficina Balaguer

Ext. 901

 

Vilapriñó, Marta

Vilapriñó, Marta

Advocada
Tècnica Superior Riscos Laborals

 

Oficina Balaguer

Ext. 902

 

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE