Àrea Prevenció, Qualitat i Medi ambient

Pla Liñan, Jordi

Enginyer Tècnic Agrícola
Tècnic Superior Riscos Laborals

DIRECTOR ÀREA PREVENCIÓ,
QUALITAT I MEDI AMBIENT

Ext. 900

Garcia, Glòria

Garcia, Glòria

Enginyera Tècnica Industrial
Tècnica Superior Riscos Laborals

 

Oficina Balaguer

Ext. 901

 

Sanahuja, Jordi

Sanahuja, Jordi

Tècnic Gestió Administrativa

 

Oficina Balaguer

Ext. 902

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE