Fiscal, Comptable i Mercantil

Oferim un servei integral de qualitat i innovador en l’assessorament fiscal, mercantil i comptable. Acompanyem als nostres clients en el compliment de les seves obligacions tributàries, aportant solucions i valor afegit. Una planificació fiscal adequada li aportarà estalvi i tranquil·litat.

ASSESSORAMENT I ALTRES GESTIONS

GESTIÓ

RENDA

SOCIETATS

IVA

DIRECTA SIMPLIFICADA

DIRECTA NORMAL

MÒDULS

AGRICULTORS I RAMADERS

OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

OPERACIONS TERCERES
PERSONES

COMUNITATS PROPIETARIS

ALTRES IMPOSTOS

Maria Cortina Arderiu

Economista

SÒCIA

DIRECTORA ÀREA FISCAL,
COMPTABLE I MERCANTIL

Ext. 300

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE