Corredoria Assegurances

N. Reg. DGS J-2671 · Assegurança RC RDL 3/2020

Amb una àmplia experiència i coneixement del mercat assegurador, oferim programes integrals per cobrir tots els riscos empresarials i personals, donant una resposta personalitzada a les necessitats dels nostres clients. Assessorem i acompanyem a les persones i les empreses per garantir la seva seguretat i tranquil·litat.

ASSESSORAMENT I ALTRES GESTIONS

PERSONALS I INVERSIÓ

PATRIMONIALS

MULTI-RISC

RESPONSABILITAT CIVIL

RAMS TÈCNICS

ALTRES

Ramon Falip Companys

Corredor Assegurances

DIRECTOR PIMES

Ext. 701