Pla d’Igualtat en les empreses

Des de Teixidó Associats els recordem la importància i la necessitat d’implementar i registrar el Pla d’Igualtat en les empreses de més de 50 treballadors en compliment a la legislació vigent.

Tot i l’obligatorietat des del març de 2022 de tenir un Pla d’Igualtat negociat i registrat per a les empreses de més de 50 empleats, un 40% d’aquestes encara no compleixen amb aquesta normativa. Aquest incompliment no únicament implica significatives multes de fins a 187.515 euros, sinó també la pèrdua d’importants beneficis com ajudes estatals, bonificacions de quotes a la Seguretat Social, accés a subvencions públiques i la possibilitat de contractació amb el sector públic.

La nostra Àrea de Prevenció de Riscos Laborals resta a la seva disposició per a la confecció i implantació del seu Pla, corregir desigualtats i donar compliment a tots els requisits legals, evitant així possibles sancions i contribuint a la igualtat de gènere en l’àmbit laboral.

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE