Ordre TSF/19/2021, de 27 de gener. DOGC 29-01-2021

Degut a les Eleccions al Parlament de Catalunya del proper dia 14 de Febrer del 2020, us expliquem els permisos laborals dels que poden gaudir per llei tots els treballadors.

PER ALS TREBALLADORS:

L’empresa ha de concedir un permís retribuït i no recuperable als treballadors que tinguin la condició d’electors i no gaudeixin de dia festiu en el dia de les eleccions.

 

 

PER ALS MEMBRES DE LA MESA I ELS INTERVENTORS:

L’empresa ha de concedir un permís retribuït i no recuperable als treballadors que acreditin ser:

_

 

Coincidència de les eleccions amb la seva jornada laboral:

Jornada completa del dia de les eleccions.
5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

 

Coincidència de les eleccions amb descans setmanal:

5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

 

PER ALS APODERATS:

L’empresa ha de concedir un permís retribuït i no recuperable als treballadors que acreditin ser apoderats.

Jornada completa del dia de les eleccions.

 

SOBRE EL VOT PER CORREU:

L’empresa ha de concedir un permís retribuït i no recuperable als treballadors que el sol·licitin en motiu de l’existència de dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions.

4 hores a gaudir des de la data de la convocatòria fins al 5 de febrer de 2021.

 

_

Restem a la vostra disposició,

Raquel Domingo Martínez       
Advocada
Àrea Laboral i S. Social


Febrer 2021