15L’Agència Tributària (AEAT) augmentarà en 2021 la vigilància sobre les moneda digital. Hisenda prepara ja un pla per al control d’aquests actius que exigirà informació als contribuents sobre aquestes inversions. En concret, obligarà a introduir aquestes operacions en la declaració de béns a l’estranger, el polèmic Model 720, i crearà un model de declaració específic sobre aquestes monedes digitals.

Els diners digital i la tendència a reduir l’ús de diners efectiu ha suposat l’increment de l’ús de moneda digital com a mitjans de pagament. A la fi de 2020 existien més de 6.500 moneda digital en circulació. La majoria dels bancs centrals del món desenvolupen les seves monedes digitals, inclòs el Banc Central Europeu (BCE) amb la creació de l’euro digital, en el qual participa Espanya.

Ús del ‘Big data’

Entre totes les mesures que exposa el pla de control tributari destaca l’impuls de la intel·ligència artificial, el big data i la mineria de dades per fer front a el frau fiscal. Com va avançar el Economista al novembre de 2019, Hisenda compta ja amb superordinadors que analitzen milions de dades i que permeten obtenir indicis de frau.

Investigarà als familiars

En concret, el pla d’Hisenda preveu el “anàlisi de supòsits de societats vinculades amb una persona o grup familiar per tal d’avaluar de manera conjunta les operacions econòmiques desenvolupades i els efectes que, entre ells, es puguin derivar en una minoració en les rendes o bases declarades “.

A més, la Inspecció executarà “anàlisis globals del conjunt patrimonial, tant personal com de l’entorn familiar, d’aquells contribuents el perfil de risc es pugui associar a supòsits de divisió artificial de l’activitat que busquen minorar indegudament el seu nivell de tributació directa”.

Per més informació sobre la tributació de criptomonedes contacteu amb el nostre departament fiscal
al 973 44 38 03 o al correu [email protected]