_

El Tribunal Suprem segueix escorcollant els recursos interposats pels clients contra la banca en matèria de clàusules sòl decantant la balança a favor de l’usuari. El Ple de la Sala Primera de l’Tribunal Suprem dóna ara la raó a un consumidor i obliga a fer front de les costes processals a Ibercaja. L’entitat, que s’havia aplanat a la demanda, havia rebutjat prèviament una reclamació extrajudicial amb el mateix contingut.

La sentència de primera instància i l’Audiència Provincial dictaminava que cada part havia d’assumir les seves pròpies costes ajustant-lo a una qüestió de temps. Els tribunals van entendre que la demanda s’havia presentat quan ja estava en vigor el Reial Decret Llei 1/2027, de 20 de gener, de mesures urgents de consumidors en matèries de clàusula sòl, i que el demandant no havia concorregut a la via extrajudicial prevista en la norma.

El Suprem, en canvi, subjecta la seva decisió al fet que el demandant sí va efectuar l’actuació prevista dins de l’RDL 1/2017, encara que amb anterioritat a la seva posada en marxa: “El procediment de solució extrajudicial que regula l’art. 3 de l’RDL 1 / 2017 és bàsicament igual i té la mateixa finalitat que el que ja havia conclòs el consumidor “, diu l’escrit. Precisament, aquella petició va ser rebutjada per l’entitat financera. Ibercaja va al·legar llavors que el seu procedir havia estat el correcte i que no existia la clásula sòl. No obstant això, interposada la demanda, el banc recorria a l’aplanament, és a dir, reconeixia els fets sol·licitats en contra seu. Amb el cas exposat, la Sala Primera s’observa mala fe en la demandada a l’efecte la seva condemna a costes.

Per això, conclou que el pronunciament de l’Audiència Provincial infringeix el RDL 1/2017 si s’interpreta a la llum de la lletra i de la finalitat de la Directiva 93/13 sobre clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors.

Amb aquesta nova sentència, el Suprem continua fent passos cap a endavant en la recerca de solucions per als afectats per clàusules abusives.

Per més informació sobre les clàusules sòl, contacteu amb el nostre departament jurídic
al 973 44 38 04 o al correu [email protected]