Montserrat Cerqueda, nova presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya

Montserrat Cerqueda ha estat nomenada nova presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, seguint els Estatuts de l’entitat que indiquen que cada dos anys hi ha una alternança en la presidència entre el degà/a del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida i el president del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

Cerqueda és graduada social des de fa més de 30 anys, diplomada en relacions laborals i dret, màster en gestió administrativa i presidenta del Patronat de l’escola de relacions laborals i recursos humans adscrita a la Universitat de Lleida, impartint docència en la mateixa Universitat en el màster en Direcció i Gestió Laboral. A part de les noves funcions com a presidenta, Cerqueda continuarà exercint el seu treball habitual com a degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida (CGSB).

La nova presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya és sòcia i directora de Pimes i Relacions Institucionals de Teixidó Associats, signatura amb oficines a Lleida, Balaguer, Tàrrega i Ponts. L’empresa compta amb més de 90 professionals de diferents disciplines com a graduats socials, advocats, economistes, gestors administratius, tècnics superiors en riscos laborals, corredors d’assegurances, enginyers i informàtics.

Durant els pròxims dos anys, Cerqueda, com a presidenta de l’entitat, haurà de representar de manera ordinària al Consell de Graduats Socials de Catalunya, convocar, fixar l’ordre del dia i presidir les reunions i sessions del ple, vetllar pel compliment dels acords que s’adoptin o coordinar els treballs dels diferents òrgans col·legials, entre altres funcions.

ACCÉS DIRECTE ALS NOSTRES SERVEIS ONLINE