Els joves seran els grans perjudicats i pagadors de l’endeutament i els efectes de la pandèmia mundial sobre l’economia però també és un dels grups de població que més està sofrint l’impacte destructor del virus sobre el mercat laboral. Al mig any Espanya ha perdut gairebé un 10% del total d’afiliats a la Seguretat Social d’entre 16 i 29 anys d’edat. Això significa que avui treballen al nostre país 230.516 persones menys situades en aquest tram d’edat que al començament del present any. Concretament, tal com reflecteix l’Informe del Mercat de Treball Estatal de Joves menors de 30 anys que elabora l’Observatori de les Ocupacions del SEPE, dependent del Ministeri de Treball i Economia Social, a principis de gener del present any hi havia en el mercat de treball 2,8 milions d’empleats amb una edat compresa entre els 16 i 29 anys, mentre que a mes de juliol la xifra descendeix fins als 2,6 milions.

Segons l’estudi esmentat, aquest cop que han rebut els joves emprats a Espanya es ve cuinant des de l’última dècada, on aquest grup de població lluny de compassar la seva ocupació al ritme de la recuperació econòmica després de la crisi de 2008 ha experimentat una erosió gradual que se certifica en l’actual crisi sanitària i econòmica com el primer escamot de batalla a l’hora de sofrir els ajustos del mercat laboral derivats de la pandèmia del coronavirus.

Per més informació sobre les mesures econòmiques davant el coronavirus, cliqui aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *