“IMPRESSIONS SOBRE LA CRISI ECONÒMICA”

El nostre Director de l’Àrea Laboral i Seguretat Social, Josep A. Simó, és entrevistat a les cadenes de televisió BALAGUER TV (www.balaguer.tv) i LLEIDA TV en relació a les causes i les possibles solucions a la crisi econòmica des de el punt de vista de la família i de l’empresa.