Impost sobre els habitatges buits – 06/03/17

Descarrega el contingut complet del text aquí.
.