El Fons Monetari Internacional ha certificat que Espanya protagonitzarà la recessió més profunda de totes les economies avançades amb una contracció de l’12,8% aquest any al mig de la pandèmia de l’Covid-19. De fet, l’organisme ha millorat les previsions de les principals economies excepte les de l’espanyola. Les noves previsions econòmiques de l’FMI rebaixen la caiguda de l’PIB mundial el 2020 de l’5,2% previst al juny a l’4,4%, limitant de l’5,4% a l’5,2% el rebot esperat sobre el creixement internacional el 2021.

En el cas d’Espanya, però, els analistes de Fons mantenen la seva previsió que el PIB retrocedeixi un 12,8% aquest any, si bé millora en nou dècimes el to de la recuperació esperada per 2021, fins al 7,2% . L’expectativa dels analistes de Fons és que a partir d’aquí Espanya vagi normalitzant el seu creixement anual fins situar-se en una taxa de l’1,5% el 2025, mig punt per sota de l’ritme de creixement que tenia en 2019, quan va avançar un 2% .

Les xifres contrasten amb el nou quadre macroeconòmic recentment publicat pel Govern espanyol, que estima que el PIB caurà un 11,2% aquest any per créixer un 7,2% el 2021 i fins a un 9,8% si s’executen plenament els projectes recollits en el Pla de Recuperació que s’aspira a posar en marxa amb les ajudes europees. L’FMI ​​havia estimat inicialment, a la primavera, que Espanya cauria un 8% aquest exercici, si bé la duresa i durada de les mesures de restricció impulsada per combatre la pandèmia van portar a revisar les xifres al juny fins al llindar que es manté en aquesta nova edició de les perspectives.