PREMSA, TELEVISIÓ I RÀDIO

Aparició del nostre despatx als mitjans de comunicació.

“De boca en boca” (Assegurança de baixa laboral per autònoms) – Ràdio Tàrrega

Santiago Atienza Calderón, Tècnic Superior d’Assegurances, Director de l’Àrea d’Assegurances, és entrevistat a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació a l’assegurança de baixa laboral per autònoms.


“De boca en boca” (La Prevenció de Riscos Laborals) – Ràdio Tàrrega

Andreu Llanes Valls, Tècnic Superior de Riscos Laborals, Director de l’Àrea de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient, és entrevistat a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació a la prevenció de riscos laborals.


“De boca en boca” (La fiscalitat dels allotjaments turístics) – Ràdio Tàrrega

Mireia Jiménez Sala, economista de Teixidó Associats, és entrevistada a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació a la fiscalitat dels allotjaments turístics.


“De boca en boca” (La vigilància de les comunicacions a l’empresa) – Ràdio Tàrrega

Josep A. Simó Anglès, Advocat, Soci i Director de l’Àrea Laboral i Seg. Social, és entrevistat a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació a la vigilància de les comunicacions a l’empresa.


“De boca en boca” (Responsabilitat penal de les persones jurídiques) – Ràdio Tàrrega

Blanca Sanjuan Hervas, advocada de Teixidó Associats, és entrevistada a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació a la responsabilitat penal de les persones jurídiques.


“De boca en boca” (Gestió ambiental a l’empresa) – Ràdio Tàrrega

Andreu Llanes Valls, Tècnic Superior de Riscos Laborals, Director de l’Àrea de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient, és entrevistat a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació a la gestió ambiental a l’empresa.


“De boca en boca” (Novetats i obligacions fiscals al tancament de l’exercici) – Ràdio Tàrrega

Sílvia Callizo Lorente, Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses de Teixidó Associats, és entrevistada a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació a les novetats i obligacions fiscals al tancament de l’exercici.


“De boca en boca” (El canvi d’empresari: Successió d’empreses i subcontractació de personal) – Ràdio Tàrrega

Jordi Vilaspasa Marsan, advocat de Teixidó Associats, és entrevistat a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació al canvi d’empresari: successió d’empreses i subcontractació de personal.


“De boca en boca” (Separació o divorci. Diferències) – Ràdio Tàrrega

Lorena Cazorla Mòdol, advocada de Teixidó Associats, és entrevistada a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació a la diferència entre separacions i divorcis.


“De boca en boca” (Sistemes de gestió empresarial) – Ràdio Tàrrega

Andreu Llanes Valls, Tècnic Superior de Riscos Laborals, Director de l’Àrea de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient, és entrevistat a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació als sistemes de gestió empresarial.


“De boca en boca” (Novetats fiscals de l’exercici 2018) – Ràdio Tàrrega

Esther Gambandé Areny, Economista de Teixidó Associats, és entrevistada a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació a les novetats fiscals de l’exercici 2018.


“De boca en boca” (Plans de pensions) – Ràdio Tàrrega

Sergi Roca Pelay, Corredor d’Assegurances, Soci i Director de l’Àrea d’Assegurances de TEIXIDÓ Associats, és entrevistat a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació als plans de pensions.


“De boca en boca” (El treball a temps parcial) – Ràdio Tàrrega

Jordi Vilaspasa Marsan, advocat de Teixidó Associats, és entrevistat a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació al treball a temps parcial.


“De boca en boca” (El nou Reglament de protecció de dades personals) – Ràdio Tàrrega

Laia Curià Martínez de Estívariz, Advocada de l’Àrea Jurídica de Teixidó Associats, és entrevistada a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació al nou Reglament de protecció de dades personals.


“De boca en boca” (Assistència en viatges) – Ràdio Tàrrega

Sergi Roca Pelay, Corredor d’Assegurances, Soci i Director de l’Àrea d’Assegurances de TEIXIDÓ Associats, és entrevistat a l’emissora Ràdio Tàrrega en relació a l’assistència en viatges.