NOTÍCIES

Notícies d’actualitat, avisos, …

“IMPRESSIONS SOBRE LA CRISI ECONÒMICA”

El nostre Director de l’Àrea Laboral i Seguretat Social, Josep A. Simó, és entrevistat a les cadenes de televisió BALAGUER TV (www.balaguer.tv) i LLEIDA TV en relació a les causes i les possibles solucions a la crisi econòmica des de el punt de vista de la família i de l’empresa.

 

· SENTÈNCIA ANUL.LACIÓ EMBARGAMENT I DEUTE – DIARI SEGRE

Publicada el 24.01.2013

L’advocada de la nostra Àrea Jurídica, Lorena Cazorla, aconsegueix que anul·lin un embargament per un deute de quotes d’autònoms.


Llegeix la notícia completa »

Imatges del cicle conferències a Balaguer, Tàrrega i Ponts. “Reforma Laboral: Aplicació Pràctica a Pimes”

 

Novedades en el Modelo 390 y en declaraciones informativas

Orden HAP/2725/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden HAC/171/2004, de 30 ...
Llegeix la notícia completa »