Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

10.12.2018 · Calculi bé la paga extra de Nadal

La llei no diu res sobre la quantia de la paga extra, remetent la seva regulació al corresponent conveni col·lectiu. En la pràctica el normal és que l’import de la paga extra sigui igual a l’import de la mensualitat que cobra cada treballador. Els dubtes que solen aparèixer en aquestes pagues estan relacionades sobretot a l’hora de calcular la suma que han de cobrar els treballadors, i sobretot els que fa menys d’un any que treballen a l’empresa.


Llegeix la notícia completa »

10.12.2018 · Quins tipus de riscos ha d’assegurar la seva empresa?

Cada empresa ha de buscar una assegurança a la seva mida per accedir a les cobertures que la protegeixin, per la qual cosa és important que l’assegurança en qüestió s’adeqüi als riscos específics de l’empresa. Cal saber que la cobertura i els costos de l’assegurança variaran en funció de l’empresa que es vulgui assegurar.


Llegeix la notícia completa »

10.12.2018 · Aprovats els mòduls de l’IRPF/IVA 2019

Al BOE del dia 30-11-2018, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa pel 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA.
L’Ordre de mòduls per a l’any 2019 ja és oficial i va entrar en vigor el passat dia 1 de desembre de 2018, amb efectes per a l’any 2019.


Llegeix la notícia completa »

03.12.2018 · Quines sancions contempla el pròxim règim sancionador de la Llei de morositat?

Actualment s’està tramitant a les Corts Generals la proposició de llei per aplicar un sistema de sancions contra la morositat en administracions públiques i empreses del sector privat.Llegeix la notícia completa »

03.12.2018 · Tancat l’acord sobre autònoms: la quota mínima pujarà 5,36 euros al mes el 2019

La base mínima de cotització dels treballadors autònoms pujarà un 1,25% a partir del 1 de gener de 2019, fins als 944,35 euros al mes, i el tipus de cotització serà del 30%, i per tant els autònoms persones físiques hauran de pagar 5,36 euros més al mes (64 euros més a l’any) del que paguen actualment, encara que a canvi rebran més protecció.


Llegeix la notícia completa »

26.11.2018 · Hisenda mantindrà els actuals límits que permeten la tributació per mòduls IRPF/IVA

A la pàgina web del Ministeri d’Hisenda s’ha publicat el Projecte d’Ordre per la qual es desenvolupen per a l’any 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA. Hisenda ha manifestat que finalment prorrogarà els límits de mòduls un any més, de manera que els límits de 250.000 i 150.000 euros de facturació per als autònoms que tributen en règim de mòduls “no s’enduriran” al llarg de 2019.


Llegeix la notícia completa »

26.11.2018 · Quins riscos pot assumir el delegat de protecció de dades?

El delegat de protecció de dades (DPD) és una figura obligatòria per a organitzacions que tractin dades personals de forma intensiva o dades sensibles a gran escala. Les empreses que no estiguin obligades a designar un DPD poden implantar aquesta figura en les seves organitzacions com a suport al compliment. Entre els riscos que pot haver-hi per a la labor d’un DPD en l’elaboració d’una planificació estratègica de l’organització, el més greu seria sens dubte que aquesta no existís. L’absència d’una planificació estratègica condemnaria al DPD a moure’s per tots els racons de l’organització sense saber exactament on es pot presentar un problema o necessitar el seu assessorament.


Llegeix la notícia completa »

26.11.2018 · Punts claus per afrontar una inspecció de treball

Davant la visita d’un inspector de treball o sotsinspector d’ocupació ens sorgeix el dubte de com hem d’actuar i comportar-nos. En el cas que la seva empresa sigui objecte d’una inspecció de treball, convé repassar molt bé, amb caràcter previ a qualsevol compareixença per poc transcendent que pugui semblar, tota la documentació que s’aportarà i que sigui supervisada per assessors o experts amb coneixements adequats sobre la matèria.


Llegeix la notícia completa »

19.11.2018 · Resum actualitzat d’ajudes i bonificacions per als autònoms

Els autònoms disposen d’ajudes per noves altes, baixes maternals o de conciliació i per contractació, entre d’altres, per desenvolupar la seva activitat. El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat recentment un tríptic que resumeix les principals ajudes a les quals opten els treballadors autònoms en l’actualitat.


Llegeix la notícia completa »

19.11.2018 · Des del 10 de novembre de 2018 els bancs pagaran l’AJD dels préstecs hipotecaris

Al BOE del 9 de novembre de 2018, s’ha publicat el Reial decret-llei 17/2018 pel qual es modifica el text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, perquè sigui la banca qui pagui l’impost d’AJD i no els ciutadans quan es formalitzi un préstec amb garantia. La modificació va entrar en vigor el 10 de novembre i s’aplicarà a les hipoteques atorgades a partir d’aquest moment.


Llegeix la notícia completa »

12.11.2018 · El Tribunal Suprem decideix que serà el client el qui pagui l’impost d’AJD en les escriptures de préstecs hipotecaris

El Ple de la Sala del TS, després de dos dies de deliberacions, ha acordat per 15 vots a 13 desestimar els recursos plantejats i tornar al criteri segons el qual el subjecte passiu de l’impost d’actes jurídics documentats (AJD) en els préstecs hipotecaris és el prestatari.


Llegeix la notícia completa »

12.11.2018 · La seva empresa compta amb un “protocol familiar”?

Una empresa familiar ha de superar les dificultats que comporten les relacions entre la família i el negoci, i en aquest sentit el protocol familiar és una eina eficaç per establir unes normes clares que facilitin la convivència present i futura. Ha de ser únic i diferent per a cada empresa, ja que cada empresa té característiques pròpies que l’identifiquen i diferencien.


Llegeix la notícia completa »

12.11.2018 · Un treballador no pot perdre automàticament els seus drets a vacances retribuïdes per no haver-les demanat

En una important sentència de 6 de novembre de 2018, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s’oposa al fet que un treballador perdi automàticament els dies de vacances anuals retribuïdes a què tenia dret en virtut de la legislació europea i, consegüentment, el seu dret a una compensació econòmica en concepte de vacances anuals retribuïdes no gaudides pel fet de no haver sol·licitat les vacances abans de l’extinció de la relació laboral (o durant el període de referència).


Llegeix la notícia completa »

05.11.2018 · Com planificar els efectes fiscals dels treballadors i directius desplaçats?

Una planificació fiscal prèvia ajudarà no solament a determinar la càrrega tributària del desplaçament, sinó que també ens servirà per prevenir una sèrie de riscos que subjauen quan es produeix l’expatriació d’un treballador o directiu de l’empresa.


Llegeix la notícia completa »

05.11.2018 · Quan prescriu el termini per reclamar accions derivades del contracte de treball?

Un tema de gran importància en el procés laboral són els terminis de prescripció i caducitat a tenir en compte a l’hora d’exercitar les accions. D’acord amb l’Estatut dels Treballadors, les accions derivades del contracte de treball que no tinguin assenyalat un termini especial prescriuran al cap d’un any de la seva terminació.


Llegeix la notícia completa »