Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

16.09.2019 · Té de termini fins al 30 de setembre per recuperar l’IVA suportat a l’estranger

Si vostè ha estat uns dies a l’estranger visitant a alguns clients què succeeix amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar? En realitzar la despesa a l’estranger, no podem deduir l’IVA suportat fora d’Espanya en les declaracions tributàries espanyoles, el que sí que podem fer és sol·licitar que se’ns reintegri, encara que amb unes determinades condicions. Per a demanar la devolució haurem de presentar el model 360 el termini de sol·licitud del qual finalitza el 30 de setembre de l’any següent al qual correspon la factura.


Llegeix la notícia completa »

16.09.2019 · La banca espanyola podria estar obligada a retornar l’IRPH de les hipoteques als usuaris

Si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l’informe, que s’acaba de conèixer, de l’advocat general d’aquest Tribunal, la banca espanyola hauria de retornar una gran quantitat de diners als usuaris d’hipoteques afectats. Els jutges podrien investigar si els bancs que van comercialitzar préstecs hipotecaris referenciats a aquest índex (IRPH) van complir amb les exigències de transparència. Per al cas que es declarés abusiu i s’anul·lés, els bancs haurien de retornar els diners cobrats de més als clients.


Llegeix la notícia completa »

16.09.2019 · Comunicació a la Seguretat Social dels treballadors desplaçats

Si la seva empresa desplaça un treballador a un altre país de forma temporal, ha de comunicar aquest desplaçament a la Seguretat Social. Aquesta comunicació es realitza per a poder continuar cotitzant a Espanya durant el desplaçament, de manera que el treballador segueixi cobert per la Seguretat Social en cas d’accident o malaltia.


Llegeix la notícia completa »

05.08.2019 · Riscos de contractar serveis de protecció de dades a cost zero

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat un document sobre els perills de la contractació de serveis d’adequació a “cost zero”. Una pràctica que consisteix a oferir una adaptació a la protecció de dades a un preu molt baix o de forma gratuïta. Es coneix com “LOPD a cost zero” i es basa en el finançament fraudulent amb crèdits de formació a treballadors.


Llegeix la notícia completa »

05.08.2019 · L’extinció del contracte de relleu suposa una indemnització de 12 dies

El Tribunal Suprem en una sentència recent ha confirmat que en cas d’extinció del contracte de relleu opera la indemnització prevista per als contractes temporals, és a dir, la de 12 dies de salari per any treballat, i no la de 20 dies.


Llegeix la notícia completa »

05.08.2019 · Algunes bones raons per fer testament

Hi ha moltes raons per les quals és bo fer un testament. La primera d’elles és que es tracta d’un document que es pot canviar al llarg de la vida les vegades que es vulgui, és senzill i té un cost assequible. D’altra banda, té gran importància, ja que evita nombrosos problemes en el futur i ofereix tranquil·litat per als familiars i hereus. I és l’opció més senzilla i barata que té una persona per a transmetre de manera ordenada el seu patrimoni als seus hereus.


Llegeix la notícia completa »

29.07.2019 · Dret dels autònoms societaris a la tarifa plana de la Seguretat Social

El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Lleó obliga a retornar al recurrent la quantitat per la qual va cotitzar en excés durant el segon any d’alta en el RETA en el que no se li van aplicar les reduccions corresponents de la tarifa plana, després d’iniciar la seva activitat com a autònom societari després d’un any donat d’alta com a persona física.


Llegeix la notícia completa »

29.07.2019 · Comissions d’amortització anticipada del préstec hipotecari

La nova Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (coneguda com la nova “Llei hipotecària”), amb efectes des del passat 16 de juny, ha introduït diversos canvis entre els quals trobem els que afecta a les comissions que pot cobrar el banc en cas de cancel·lació anticipada (total o parcial) del préstec hipotecari.


Llegeix la notícia completa »

22.07.2019 · Les empreses estaran obligades a reforçar la verificació dels pagaments realitzats a través d’Internet

El pròxim 14 de setembre serà efectiva la normativa europea de serveis de pagament en línia, (anomenada PSD2), un sistema que facilita els serveis de pagament en línia en tot el territori comunitari amb més seguretat i adaptat a les noves tecnologies. El seu negoci en línia està preparat per a aquests canvis?


Llegeix la notícia completa »

22.07.2019 · La nova prestació econòmica per exercici corresponsable de cura del lactant

La prestació econòmica per exercici corresponsable de la cura de lactant consistirà en un subsidi equivalent al 100 per cent de la base reguladora establerta per a la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball. Aquesta prestació s’extingirà quan el menor compleixi dotze mesos d’edat.


Llegeix la notícia completa »

15.07.2019 · El Tribunal Constitucional anul·la el càlcul de la pensió de jubilació dels treballadors a temps parcial

El Tribunal Constitucional (d’acord amb el declarat a principis de maig pel TJUE) ha declarat nul, en considerar-lo “discriminatori per a la dona”, l’actual càlcul de la jubilació a temps parcial en generar una diferenciació “perjudicial en el gaudi de la protecció de la Seguretat Social” amb “incidència predominant en l’ocupació femenina”. La resolució no tindrà retroactivitat i la declaració de nul·litat no afectarà ni als conflictes individuals jutjats amb anterioritat ni a les situacions administratives decretades en ferm.Llegeix la notícia completa »

15.07.2019 · Nova nota de l’AEAT sobre les sol·licituds de devolució per motiu de maternitat/paternitat quan existeix una resolució desestimatòria i ferma prèvia

Com ja sabrà, la sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre del 2018 (sentència 1462/2018) va fixar com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’IRPF”.Llegeix la notícia completa »

08.07.2019 · Quins tràmits cal realitzar quan mor un pensionista?

Quan mor un pensionista, els seus familiars tenen l’obligació de comunicar-ho a qui paga les seves pensions, bé sigui la Seguretat Social espanyola, els serveis socials autonòmics o la Seguretat Social d’un altre país estranger.


Llegeix la notícia completa »

08.07.2019 · Qui pot promoure l’elecció de representants dels treballadors?

Els treballadors tenen reconegut per llei el dret d’estar representats en l’empresa. D’aquesta forma, encara que no siguin propietaris ni accionistes poden ser escoltats, tenir informació sobre com va l’empresa, i ser tinguts en compte quan l’empresa hagi de prendre decisions que afectin els treballadors. Aquesta representació és un dret que l’empresa no pot suprimir. Qualsevol acció empresarial en contra d’aquest dret pot ser nul·la i suposar una sanció per a l’empresari.


Llegeix la notícia completa »

01.07.2019 · Hisenda retornarà l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat encara que existeixi sentència ferma desestimatòria

L’Agència Estatal d’Administració Tributària ha publicat una nota en la qual aclareix que els reemborsaments afectaran a situacions en què s’hagués denegat la devolució sol·licitada, encara que la resolució corresponent hagués adquirit fermesa.


Llegeix la notícia completa »