Josep Antoni Simó Anglès
Advocat
Soci
Director Àrea

[email protected]
Àrea Laboral i Seguretat Social

.
ASSESSORAMENT

 • Normativa laboral i seguretat social, convenis col·lectius, …
 • Seguretat Social: general, autònoms, agrari, …
 • Representació en jutjats laborals i administratius.
 • Inspeccions de treball i seguretat social.
 • Avaluació i prevenció de riscos laborals.
 • Consultes, circulars, avisos, conferències, …
 • Butlletí informatiu setmanal.
  .

Montse Pujol
Tècnica Laboral i S. Social
Cap Administrativa
[email protected]

Maricel Palau
Advocada
[email protected]

Raquel Domingo
Advocada
[email protected]

Eva Casado
Graduada Social
[email protected]

Rosa M. Casado
Tècnica Laboral i S. Social
[email protected]

Emma Piniés
Graduada Social
[email protected]

Sonia Mazarico
Graduada Social
[email protected]

Jaume Sol
Graduat Social
[email protected]

Natàlia Santamaria
Advocada
[email protected]

Anna Monleón
Advocada
[email protected]

Marta Barrachina
Advocada
[email protected]

Aleix Viola
Graduat Social
[email protected]

Èrika Teixidó
Tècnica Laboral i S. Social
[email protected]

Ferran Gomis
Advocat
[email protected]

Pau Samarà
Graduat Social
[email protected]

GESTIÓ DE PERSONAL
 
LABORAL
 • Estudi, redacció i tramitació de tot tipus de contractes.
 • Rebuts oficials de salaris. Transferències bancàries.
 • Sancions i acomiadaments treballadors.
 • Ofertes d’ocupació, estrangers, certificats empresa, …
 • Tramitació expedients de regulació d’ocupació (extinció i/o suspensió).
 • Exp. prestacions atur, I.T., Fons Garantia Salarial, …
 • Càlculs increments plantilla (renda i societats).
 • Control venciments contractes, antiguitats, …
 • Assegurances obligatòries convenis col·lectius.
  .

SEGURETAT SOCIAL

 • Afiliacions, altes, baixes i variacions treballadors.
 • Liquidacions cotització: generals, recàrrec,
  quota empresarial i obrera, no ingressades, …
 • Estudis bonificacions contractes.
 • Anul·lació i modificació requeriments.
 • Accidents de treball i malalties.
 • Certificats vida laboral, corrent de pagament, …
 • Estudis jubilació, invalidesa, viduïtats, …
  .

I.R.P.F. -RETENCIONS-

 • Aplicació i revisió percentatge.
 • Control gerents, professionals, comissionistes, …
 • Confecció i tramitació models 111 i 190.
 • Certificats retribucions anuals.
 • Models 145 situació familiar.
 • Altes i baixes cens fiscal.
  .

RECURSOS HUMANS

 • Disseny de la política d’empresa.
 • Criteris salarials i establiment de salaris variables, …
 • Formació dels treballadors.
 • Acció social de l’empresa.
 • Creació borsa de treball empresa.
  .

ALTRES GESTIONS

 • Estudis costos salarials, seguretat social, absentisme, …
 • Fitxa tècnica costos per treballador.
 • Recursos i escrits a organismes.