Dolors Massagué Guillaumet
Tècnica Gestió Administrativa
Directora Àrea

[email protected]
Àrea Gestoria

.
ASSESSORAMENT

 • Planificacions i estudis.
 • Consultes, circulars, avisos, conferències, …
 • Butlletí informatiu setmanal.
 • Estudi i seguiment de la normativa aplicable.
  .

 
Sònia Cortada
Tècnica Gestió Administrativa
[email protected]

Lydia Cirera
Tècnica Gestió Administrativa
[email protected]

 

GESTIÓ

VEHÍCLES

 • Matriculacions.
 • Transferències.
 • Revisions.
 • Reformes.
 • Baixes, …
  .

TRANSPORTS

 • Targetes de transport.
 • Permisos especials.
 • Certificats de conductor.
  .

PERMISOS – LLICÈNCIES

 • Permisos de conducció.
 • Llicències de ciclomotors.
 • Llicències d’armes.
 • Llicències de caça i pesca.
  .

EMPRESES

 • Inscripcions i modificacions d’indústries.
 • Obertures establiments.
 • Expedients de classificació empresarial.
 • Documents de qualificació empresarial.
 • Fulls reclamació.
 • Autoritzacions sanitàries.
  .

HABITATGES

 • Declaracions d’obres noves.
 • Canvis de nom de cadastre.
 • Cèdules d’habitabilitat.
  .

CERTIFICATS

 • Registres civils.
 • Penals.
 • Últimes voluntats.
 • Societats.
  .

ALTRES GESTIONS

 • Recursos
 • Patents i marques.
 • Registre Propietat, Mercantil, …