Santiago Atienza Calderón
Ciències Empresarials
Tècnic Superior d’Assegurances
Director Àrea

[email protected]
Àrea d’Assegurances
.
 
ASSESSORAMENT
.
 • Gerència de Riscos.
 • Consultes, circulars, avisos, conferències, …
 • Butlletí informatiu setmanal.
 • Estudi i seguiment de la normativa aplicable.
  .

Ramon Falip
Tècnic Superior d'Assegurances
Director de Producte
[email protected]

Marina Vilanova
Ciències Empresarials
Cap Administrativa
[email protected]

Susana Pujol
Tècnica Gestió Administrativa
[email protected]

Lourdes Perramon
Tècnica Gestió Administrativa
[email protected]

Carles Bernal
Tècnic Gestió Administrativa
[email protected]

Chus Rancaño
Tècnica Gestió Administrativa
[email protected]

GESTIÓ

PERSONALS

 • Plans d’estalvi i de jubilació.
 • Plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS).
 • Vida individual i col·lectiva.
 • Plans de pensions.
 • Plans de previsió assegurats.
 • Fons d’inversió.
 • Dipòsits garantits.
 • Accidents individuals, col·lectius, conveni, …
 • Assistència sanitària.
 • Subsidis per malaltia i/o accident.
 • Assistència en viatge a les persones.
  .

PATRIMONIALS

MULTI-RISC

 • PIMES.
 • Industrial i empresarial.
 • Comerç, oficines i centres d’ensenyament.
 • Llar.
 • Comunitats de propietaris.
 • Tot risc danys materials.
 • Embarcacions.
  .

TÈCNICS

 • Tot risc construcció.
 • Decennal de danys a l’edificació.
 • Avaria de maquinària.
 • Equips electrònics.
  .

RESPONSABILITAT CIVIL

 • General.
 • Privada i immobles.
 • Professional.
 • Mediambiental.
 • Consellers i directius.
 • Caça i pesca.
  .

ALTRES

 • Automòbils.
 • Retirada permís de conducció.
 • Transport de mercaderies.
 • Crèdit i caució.
 • Defensa jurídica.
 • Agroseguro.
 • Decessos.
 • Pèrdua de beneficis.
 • Contingències.
  .

ALTRES GESTIONS

 • Estudis personalitzats de cobertures i garanties.