RENDA 2015 – Balaguer TV

El passat dimecres dia 6 d’abril arrencà la campanya de la Declaració de la Renda de l’any 2015. Una campanya marcada per les nombroses novetats sorgides arrel de la reforma fiscal aprovada pel govern del Partit Popular a finals del 2014, entre les quals destaca la rebaixa dels tipus impositius i la creació de noves deduccions per a famílies nombroses i per a contribuents amb persones discapacitades a càrrec.

El termini s’obrí amb la presentació per internet tant de l’esborrany de la renda com de la declaració tot i que de forma presencial a les oficines de l’Agència Tributària no es podrà fer fins el proper 10 maig i s’estendrà fins al 30 de juny.

Enguany també els contribuents per primera vegada podran elaborar i presentar la declaració a través de mòbils i tauletes per Internet.

Els experts recomanen revisar els esborranys que facilita directament l’Agència Tributària per tal de verificar totes les dades i estar segurs de que la declaració és correcta.

Un any més no estaran obligats a presentar declaració els perceptors de rendiments de treball que no superin els 22.000 euros procedents d’un sol pagador, o de varis quan el segon i següents no superin conjuntament els 1.500, sempre i quan no rebin altres fonts de renda que els obliguin. D’altra banda, s’eleva a 12.000 euros el límit quan els rendiments provinguin de varis pagadors.

Theme Powered By Japanese Teapots