Albert Mas Seseña
Tècnic Administració Sistemes
Director Àrea

amas@teixido.net
Àrea Informàtica

.
ASSESSORAMENT

L’aprovació de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) deriva un conjunt d’obligacions a totes les empreses amb possessió de dades de persones físiques en suport informàtic i/o paper.

La Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), estableix obligacions a tothom que disposi d’un domini a internet per a la seva web, tingui comerç electrònic o utilitzi el correu per enviar publicitat.
.

 
Jacint Barbosa
Tècnic Protecció de Dades i Multimèdia
jbarbosa@teixido.net

Montse Grà
Documentalista
mgra@teixido.net

 

GESTIÓ · LOPD. Protecció de Dades
.
 • Adequació de procediments per recollida de dades.
 • Notificació i registre de fitxers.
 • Elaboració del document de seguretat.
 • Informació als afectats.
 • Contractació en tractament de dades per a tercers.
 • Implantació de mesures correctores.
 • Seguiment  i manteniment de la LOPD.
 • Auditories de seguretat periòdiques.


GESTIÓ · LSSICE. Dominis d’internet
.

 • Establiment de procediments per la contractació de serveis i compra de productes on-line.
 • Acompliment dels requisits de l’activitat promocional a través d’internet.
 • Adaptació de la web.
 • Informació al client sobre el titular.

ASSESSORAMENT INFORMÀTIC
.
 • Formació programes despatx (Tei24, Webmail, …).
 • Elecció de software de gestió.
 • Noves tecnologies i comunicacions.
 • Programari a nivell d’empresa.
.
ALTRES GESTIONS
.
 • El nostre equip de professionals (advocats, informàtics experts en seguretat, …), es posa a la seva disposició per obtenir les millors solucions i efectuar tots els tràmtis necessaris en la implantació d’aquestes normatives.
Les sancions en cas d’incompliment de qualsevol de les esmentades lleis poden arribar als  600.000,00 Eur.