Albert Mas Seseña
Tècnic Administració Sistemes
Director Àrea

amas@teixido.net
Àrea Informàtica

.
ASSESSORAMENT

L’aprovació de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) deriva un conjunt d’obligacions a totes les empreses amb possessió de dades de persones físiques en suport informàtic i/o paper.

La Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), estableix obligacions a tothom que disposi d’un domini a internet per a la seva web, tingui comerç electrònic o utilitzi el correu per enviar publicitat.
.

 
Jacint Barbosa
Tècnic Protecció de Dades i Multimèdia
jbarbosa@teixido.net

Montse Grà
Documentalista
mgra@teixido.net

 

GESTIÓ · LOPD. Protecció de Dades
.
 • Adequació de procediments per recollida de dades.
 • Notificació i registre de fitxers.
 • Elaboració del document de seguretat.
 • Informació als afectats.
 • Contractació en tractament de dades per a tercers.
 • Implantació de mesures correctores.
 • Seguiment  i manteniment de la LOPD.
 • Auditories de seguretat periòdiques.


GESTIÓ · LSSICE. Dominis d’internet
.

 • Establiment de procediments per la contractació de serveis i compra de productes on-line.
 • Acompliment dels requisits de l’activitat promocional a través d’internet.
 • Adaptació de la web.
 • Informació al client sobre el titular.

ASSESSORAMENT INFORMÀTIC
.
 • Formació programes despatx (Tei24, Webmail, …).
 • Elecció de software de gestió.
 • Noves tecnologies i comunicacions.
 • Programari a nivell d’empresa.
.
ALTRES GESTIONS
.
 • El nostre equip de professionals (advocats, informàtics experts en seguretat, …), es posa a la seva disposició per obtenir les millors solucions i efectuar tots els tràmtis necessaris en la implantació d’aquestes normatives.
Les sancions en cas d’incompliment de qualsevol de les esmentades lleis poden arribar als  600.000,00 Eur.
Theme Powered By Japanese Teapots