Àrea Administració

.

Mercè Adsuar
Tècnic Administració i Finances
Cap Administrativa
madsuar@teixido.net

Toni Mora
Tècnic Gestió Externa
tmora@teixido.net

Maria Garcés
Ciències Empresarials
mgarces@teixido.net